O mnie

Słów kilka

Prawnik, przedsiębiorca, samorządowiec, człowiek wielu pasji...

W 1979 roku  ukończyłem studia na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Po aplikacji i dwuletniej asesurze  do 1987 r. orzekałem jako arbiter w Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Poznaniu. W roku 1987 zostałem wpisany na listę radców prawnych, prowadzoną w Okręgowej Izbie RP w Poznaniu (nr wpisu Pz - 943). Od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, obok praktyki prawniczej zostałem przedsiębiorcą i jednocześnie angażowałem się aktywnie w pracę licznych organizacji zrzeszających przedsiębiorców.

Obecnie jestem wiceprezydentem Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu, rzecznikiem prasowym OIRP w Poznaniu, Prezydentem Sejmiku Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego i Rzecznikiem Interesów Przedsiębiorców z ramienia Wielkopolskiego Sejmiku Gospodarczego.

Od 2003 roku pełnię zaszczytną funkcję prezesa związku pracodawców Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej O/Wielkopolska. Organizacja ta od wielu lat jest partnerem w ramach dialogu społecznego. Z tej racji jestem jednym z wiceprzewodniczących Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu.

Od ponad 30 lat orzekam jako arbiter w sprawach rozpoznawanych przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, wpisany na listę Arbitrów Rekomendowanych Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Poza tym jestem arbitrem i mediatorem Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski, a także Stałego Polubownego Sądu Gospodarczego przy WIPH w Poznaniu.

Moja specjalizacja to  prawo cywilne i gospodarcze, spory sądowe i pozasądowe, obrót nieruchomościami i działalność deweloperska, negocjacje, postępowanie arbitrażowe i mediacja.

Od wielu kadencji aktywnie uczestniczę w  życiu samorządu radców prawnych. Obecnie kolejny raz zostałem członkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu i delegatem na Zjazd Krajowy.

Od roku 2010 pełnię funkcję  rzecznika prasowego OIRP w Poznaniu i szefa  komisji ds. mediów i promocji zawodu.

Zasiadam także w kolegium redakcyjnym i od kilkunastu lat jestem stałym felietonistą magazynu Radca Prawny przy KIRP w Warszawie.

Obok wykonywanej z powodzeniem praktyki prawniczej prowadzę działalność biznesową. Byłem założycielem S.L.D. Export-Import s.c. w Poznaniu, współzałożycielem i przewodniczącym rady nadzorczej spółki Jumbo-Tronic INT. SA w Tarnowie Podgórnym oraz wielu innych firm w branży export-import i motoryzacyjnej. W latach 1994 - 2004 współwłaścicielem Cedent - Gestor s.c., specjalizującej się w usługach pośrednictwa finansowego (obrót wierzytelnościami Skarbu Państwa). W latach 2000 - 2010 współwłaścicielem Restauracji Bażanciarnia Magda Gessler w Poznaniu, a w latach 2007-2012 współtwórcą i udziałowcem firmy deweloperskiej DD Investment sp. z o.o.

Uczestniczę aktywnie w założonych także z mojej inicjatywy licznych organizacjach społecznych i stowarzyszeniach. Przez całe lata działałem w nieistniejącej już Loży Patronów Teatru Nowego w Poznaniu. Jestem także współtwórcą i mam zaszczyt przewodniczyć Radzie Fundacji „Żegluj z nami Wielkopolsko”.

Porozumiewam się w języku angielskim i rosyjskim.

Jestem żonaty od 1981 roku. Moja żona Anna jest filologiem polskim, wielką miłośniczką literatury, kina i teatru. Mamy dorosłe dzieci, córkę i syna.

W czasie wolnym uprawiam różne dyscypliny sportu, zwłaszcza żeglarstwo i narciarstwo, a ostatnio gram także w golfa. Lubię dobrą muzykę i filmy oraz  książki Johna Grishama. Z pasją fotografuję.

Dużo podróżuję, najchętniej w gronie sprawdzonych przyjaciół. Staram się korzystać z każdej dobrej chwili z radością, jaką daje aktywne i zdrowe życie.

fot. Tomek Tomkowiak
fot. Tomek Tomkowiak

Social Media

Przewiń do góry