Tomasz Działyński

Partner – radca prawny od 1987 r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Do 1987 r. arbiter w arbitrażu gospodarczym.

Członek licznych organizacji zrzeszających przedsiębiorców: wiceprezydent  Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu, Prezydent  Sejmiku Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego i Rzecznik Interesów Przedsiębiorców z ramienia Wielkopolskiego Sejmiku Gospodarczego.

Prezes związku pracodawców Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej Oddział Wielkopolska, Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu

Arbiter w sprawach rozpoznawanych przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, wpisany na listę Arbitrów Rekomendowanych Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Arbiter  Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski oraz Stałego Polubownego Sądu Gospodarczego przy WIPH w Poznaniu.

Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu i delegat na Zjazd Krajowy.

Rzecznik Prasowy OIRP w Poznaniu.

Członek kolegium redakcyjnego magazynu Radca Prawny przy KIRP w Warszawie, gdzie  publikuje swoje felietony .

Obok praktyki prawniczej prowadzi aktywnie działalność biznesową.

Członek i założyciel licznych organizacji społecznych i stowarzyszeń. Współtwórca i Przewodniczący Rady Fundacji  „Żegluj z nami Wielkopolsko”

Porozumiewa się w języku angielskim i rosyjskim.

Specjalizacja: prawo cywilne i gospodarcze, spory sądowe i pozasądowe, obrót nieruchomościami i działalność deweloperska, negocjacje ,  postępowanie arbitrażowe i mediacja.

kontakt: tdzialynski@dzialynski.pl