Marta Krawczyk

Studentka administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kancelarii odpowiada za wspomaganie pracy sekretariatu, w tym między innymi obieg korespondencji i kompletowanie pism. Kontaktuje się z sądami oraz komornikami, w celu uzyskania bieżących informacji. Do obszaru jej zadań należy również korespondowanie z pełnomocnikami substytucyjnymi oraz przygotowywanie dokumentów na rozprawy. Odpowiada również za archiwizację. Komunikuje się w języku niemieckim.

kontakt: asystent@dzialynski.pl