Damian Duczmal

Radca prawny, od 2012 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.
W 2012 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, w 2016 r. studia podyplomowe „Podatki i doradztwo podatkowe” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Doradza przy bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorstw, w szczególności w sprawach z zakresu prawa spółkowego oraz realizacji inwestycji budowalnych, a także reprezentuje strony w sprawach sądowych lub w sporach przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi.

Posługuję się biegle językiem angielskim oraz komunikatywnie językiem niemieckim.

kontakt: dduczmal@dduczmal.pl