Arkadiusz Bilicki

Aplikant radcowski. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Do jego głównych zadań należy obsługa prawna podmiotów gospodarczych, w szczególności z branży transportowej. Specjalizuje się̨ w prawie i postępowaniu cywilnym. Posługuje się językiem angielskim.