Klienci TSL

Obsługa klientów z branży TSL stanowi kluczowy obszar naszej praktyki. Klienci z tego sektora obsługiwani są przez zespół prawników pod kierownictwem radcy prawnego Pawła Judka – uznanego specjalisty w obszarze prawa transportowego, autora bloga transportoweprawo.pl i licznych publikacji z tej dziedziny, wykładowcy i autora warsztatów.

Oferowane przez nas wsparcie dla polskich i zagranicznych podmiotów zajmujących się transportem, spedycją i logistyką obejmuje kompleksowe doradztwo prawne, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów istotnych dla tej branży.

Dla naszych Klientów wykonujemy w szczególności:

  • Audyty dokumentacji wewnętrznej,
  • Analizę stosowanych wzorów umów i tworzenie wzorcowych dokumentów w tym zakresie,
  • Analizę umów ubezpieczenia (w szczególności OCS i OCP, w tym umów kabotażowych),
  • Wsparcie prawne przy realizacji umów, w tym w aspekcie naliczania kar umownych, roszczeń związanych ze szkodami w transporcie,
  • Reprezentację w postepowaniach likwidacyjnych prowadzonych przez zakłady ubezpieczeń,
  • Reprezentację w postępowaniach sądowych,
  • Szkolenia dla kadry menedżerskiej i pracowników,
  • Reprezentację w kontaktach z giełdami transportowymi.