PROFESJONALNE
DORADZTWO PRAWNE DLA BIZNESU

Poznajmy się

Kancelaria Działyński i Judek Spółka Partnerska Radców Prawnych specjalizuje się w dostarczaniu najwyższej jakości rozwiązań prawnych dla biznesu. W naszej działalności łączymy rzetelną wiedzę prawniczą, doświadczenie i nowatorskie spojrzenie na problemy, przed jakimi stają nasi Klienci.

Kancelarię tworzy zespół dziewięciu radców prawnych z pełnymi uprawnieniami do występowania przed sądem.

Ponadto Kancelaria stale współpracuje z liczącą kilkanaście osób grupą specjalistów z poszczególnych dziedzin prawa oraz z doradcami w zakresie sporządzania dokumentów prawnych w językach obcych.

Wszyscy prawnicy zatrudnieni w kancelarii posługują się biegle językiem angielskim.

Jak pracujemy

Od lat obsługujemy przedsiębiorców. Dzięki temu doświadczeniu rozumiemy jaka jest rola prawnika doradzającego biznesowi. Dlatego:
 • tworzymy dopasowane do potrzeb rozwiązania prawne,
 • patrzymy na przedsięwzięcia naszych klientów kompleksowo, analizując skutki działań dla innych obszarów działalności,
 • uwzględniamy specyfikę branży, tendencje rynkowe oraz inne uwarunkowania pozaprawne,
 • koncentrujemy się na założonych celach, wspomagając ich realizację konkretnymi i przydatnymi

Klienci TSL

Obsługa klientów z branży TSL stanowi kluczowy obszar naszej praktyki. Klienci z tego sektora obsługiwani są przez zespół prawników pod kierownictwem radcy prawnego Pawła Judka – uznanego specjalisty w obszarze prawa transportowego, autora bloga transportoweprawo.pl i licznych publikacji z tej dziedziny, wykładowcy i autora warsztatów. Oferowane przez nas wsparcie dla polskich i zagranicznych podmiotów zajmujących się transportem, spedycją i logistyką obejmuje kompleksowe doradztwo prawne, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów istotnych dla tej branży. Dla naszych Klientów wykonujemy w szczególności:
 • Audyty dokumentacji wewnętrznej,
 • Analizę stosowanych wzorów umów i tworzenie wzorcowych dokumentów w tym zakresie,
 • Analizę umów ubezpieczenia (w szczególności OCS i OCP, w tym umów kabotażowych),
 • Wsparcie prawne przy realizacji umów, w tym w aspekcie naliczania kar umownych, roszczeń związanych ze szkodami w transporcie,
 • Reprezentację w postepowaniach likwidacyjnych prowadzonych przez zakłady ubezpieczeń,
 • Reprezentację w postępowaniach sądowych,
 • Szkolenia dla kadry menedżerskiej i pracowników,
 • Reprezentację w kontaktach z giełdami transportowymi.